Servicii

Electromen S.R.L asigură proiectarea și execția lucrărilor de instalații electrice de la 0 – 20 kV.
Având în dotare echipamente tehnologice și utilaje de lucru necesare prestărilor de servicii conform standardelor europene.

O extensie a preocupării legată de calitate o reprezintă implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul internațional ISO 9001-2000; sistem de management al sănătăţii şi siguranței la locul de muncă ISO 18001-2007; precum și sistem de management al mediului ISO 14001-2005.

Pentru autorizarea executării de lucrări în domeniul electric, societatea Electromen SRL stă în posesia autorizației ANRE:

Atestat nr.7415/05-12-2011:
  • de tip B „proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 V”
  • de tip C1A pentru „proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”
Atestat nr. 6162/08-10-2010:
  •  de tip C2A pentru „executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 – 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”

Atestat nr. 9891/24-03-2014:
  •  de tip A3 pentru „încercări de echipamente și instalații electrice în vederea certificării conformității centrelor electrice eoliene și fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile”